Saxat ur tidningsartikel;

Förlängning av Acc-/Motorkablar.

Felaktig förlängning av kablarna i drivkedjan innebär en säker död för motorreglaget.
Enligt tillverkarna den mest förekommande orsaken till defekta motorreglage.


Kablarna är inte bara resistanser utan är även induktanser. Vilket innebär att spänningstoppar högre än acc-spänningen kan induceras. Dessa toppar tas om hand av kondensatorerna på reglage-ingångssidan.


Vid ökad kabellängd kan spänningstopparna bli flera gånger högre än acc-spänningen och kondensatorerna kan inte ta hand om detta. Kondensatorerna värms upp och blir sämre och till sist kan drivstegen förstöras.


Måste kablarna förlängas finns det två sätt:
Om möjligt, förläng kablarna mellan reglage och motor, vilket inte påverkar reglaget. Långa motorkablar kan förorsaka radiostörningar men kan lätt elimineras genom att man twistar kablarna.

Vid förlängning av acc-reglage kablar; generellt gäller att inte ha längre kablar än vad tillverkaren säger, ofta ca 30cm.

Måste man förlänga kablarna mellan acc-reglage får man lova att sätta in flera kondensatorer ( typ Low-ESR, Equivalent Series Resistans) för att hjälpa de som är i reglaget. Då gäller som regel att för var 10:e cm förlängning måste man installera parallellt samma typ (kapacitet och spänning, minst) som de i reglaget.


Har reglaget inga kondensatorer på ingångssidan ansluter man för var 10:e cm förlängning kondensatorer på minst 220 mikrofarad och med högre spänning än vad reglaget är gjort för.

Kondensatorer typ Rubycon-ZL och Panasonic FM lämpar sig bra.
Vissa tillverkare har också färdiga kondensatorbatterier som lätt löds in mellan plus och minus kablarna, så nära reglaget som möjligt.

Om ovanstående inte beaktas är det en tidsfråga innan reglaget skadas.