OBS! Sängplatser Ålleberg

Hej IGG-vänner!

Ni som önskar rum o sängplatser till Ållebergs IGG-träff 16-17/6 bör boka så fort som möjligt då det möjligen kommer ett 20-tal skärmflygare som också kanske flyger samma datum, visserligen på Västhanget men vi ska försöka få ledningen på"Berget" att ändra deras datum!