Protokoll från årets årsmöte finns under medlemsinfo (inloggning).