Hej alla!

Tillsammans med Brännebrona flygklubb har Vi fattat beslutet att ställa in vårens IGG träff den 8–10 maj. Detta p g a Coronaviruset.

Vår plan är att köra träffen på Brännebrona i höst som planerat.

Lennart och Gunnar Sköld