OBS! Vår planerade träff i Sunne den 30-31 augusti är vi tyvärr tvungna att ställa in. Orsaken är att våra bogserpiloter är förhindrade att vara med den helgen, och utan dessa är ingen bogserträff möjlig.

Under den gångna helgens flygning i Brännebrona bestämde vi som var med att ta en repris i Brännebrona den 27-28 September som kompensation för den uteblivna flyghelgen i Sunne.