Hej alla!

Klubben vill informera om att IGG träffen den 14-16 maj är inställd p g a Covid 19. Vi räknar med att köra i september som planerat om nu det inte sker stora förändringar.

 

Klubbens representanter 

Lennart & Gunnar Sköld