Teknik

Saxat ur tidningsartikel;

Förlängning av Acc-/Motorkablar.

Felaktig förlängning av kablarna i drivkedjan innebär en säker död för motorreglaget.
Enligt tillverkarna den mest förekommande orsaken till defekta motorreglage.


Kablarna är inte bara resistanser utan är även induktanser. Vilket innebär att spänningstoppar högre än acc-spänningen kan induceras. Dessa toppar tas om hand av kondensatorerna på reglage-ingångssidan.


Vid ökad kabellängd kan spänningstopparna bli flera gånger högre än acc-spänningen och kondensatorerna kan inte ta hand om detta. Kondensatorerna värms upp och blir sämre och till sist kan drivstegen förstöras.


Måste kablarna förlängas finns det två sätt:
Om möjligt, förläng kablarna mellan reglage och motor, vilket inte påverkar reglaget. Långa motorkablar kan förorsaka radiostörningar men kan lätt elimineras genom att man twistar kablarna.

Vid förlängning av acc-reglage kablar; generellt gäller att inte ha längre kablar än vad tillverkaren säger, ofta ca 30cm.

Måste man förlänga kablarna mellan acc-reglage får man lova att sätta in flera kondensatorer ( typ Low-ESR, Equivalent Series Resistans) för att hjälpa de som är i reglaget. Då gäller som regel att för var 10:e cm förlängning måste man installera parallellt samma typ (kapacitet och spänning, minst) som de i reglaget.


Har reglaget inga kondensatorer på ingångssidan ansluter man för var 10:e cm förlängning kondensatorer på minst 220 mikrofarad och med högre spänning än vad reglaget är gjort för.

Kondensatorer typ Rubycon-ZL och Panasonic FM lämpar sig bra.
Vissa tillverkare har också färdiga kondensatorbatterier som lätt löds in mellan plus och minus kablarna, så nära reglaget som möjligt.

Om ovanstående inte beaktas är det en tidsfråga innan reglaget skadas.

 

 

 

                                 Servo- och Roderkrafter

Få lite koll på vad servot kan och vad det utsätts för av roderytan vid olika hastighter och roderutslag.

Det är bra att försöka ha lika långa armar på servot som rodret, eftersom att servots kraft ökar med vridningen när man närmar sig vridningspunkten, och motsvarande på rodret fast omvänt. Så tar de ut varandra. I vilket fall så försvårar lång arm på servot arbetet.

Ett servo på 3.5 kg heter egentligen 35Ncm. Kg är egentligen en massa och N är en kraft.

35 Ncm enligt tillverkaren innebär 35 N i kraft med en servoarm på 1cm. 35 Ncm/1cm = 35N.

Servot kan då klara att lyfta vikten 35N/9.81 = 3.56Kg, som då motsvarar ett normalt 3.5 kg servo.

9.81 m/sec2 motsvarar jordaccelerationen el tyngdacc.

Använder man en arm på 1.8cm längd får man F=M/r servo eller 35/1.8= 19.44N.

Med den kraften kan man lyfta massan 19.44N/9.81= 1.98kg. Man har då nästa halverat massan som servot klarar.

 

Den erforderliga ställkraften för ett roder är:

  

Mroder= tanvinkeln x Froder x rroderarm x c x 1.3 Ncm

Tanvinkeln = roderutslag i grader, 30 gr= 0.577, 45 gr= 1

Froder      = Ytan på rodret längd x bredd i cm2            

Rroderarm  = Längd på roderarmen i cm

c             = Statiskt tryck ( vid 100 km/tim = 0.049)

1.3         = Säkerhetsfaktor

Exempel från inre skevrodret på en ASG29:                                               

Längd x bredd på rodret, 79 x 3.5cm = 276cm2  

 

Vid 100km/tim och 30 gr roderutslag

Mroder = 0,577 x 276cm2 x 1.5 cm x 0,049 x 1.3 = 15.21 N ca. 1.5 kg

Mroder = 1 x Vid 100km/tim och 45gr roderutslag

276 x 1.5 x 0.049 x 1.3 = 26.37 N ca. 2.6 kg

 

Vid 150 km/tim och 30gr roderutslag

Mroder = 0,577 x 276cm2 x 1.5 cm x 0,1122 x 1.3 = 35.02 N ca. 3.5 kg

Vid 150km/tim och 45gr roderutslag

Mroder = 1 x 276 x 1.5 x 0.1122 x 1.3 = 60.38 N ca. 6 kg

 

Vid 200 km/tim och 30gr roderutslag

Mroder = 0,577 x 276cm2 x 1.5 cm x 0.1994 x 1.3 = 60.38 N ca. 6 kg

Vid 200km/tim och 45gr roderutslag

Mroder = 1 x 276 x 1.5 x 0.1994x 1.3 = 107.3 N ca. 10.7 kg

Med andra ord får man en fyrdubbling mellan ytterfallen.

 

Med en bromsklaff på en bogsermaskin typ Hektor, ca 375cm2 ,kommer man lätt upp i 10-12 kg om man har stort utslag och inte minskar farten innan man använder klaffen.

Risken för ”tandlossning” är annars stor.

Statiskt tryck vid olika hastigheter

http://cactus2000.de/de/unit/masswsp.shtm

Omvandling tryck Pa till N/cm2

http://www.translatorscafe.com/cafe/EN/units-converter/pressure/c/