Kalender

IGG Sverige

  •  3-5 Maj Brännebrona Ok! (hela veckan är ledig)
  • 29-30 Juni Ålleberg  
  • 24-25 Aug Dala Järna Prel!
  •     ?    Ålleberg            Prel.
  • 21-22 Sept Brännebrona Prel!

 

IGG Norge

  • 1 Maj  IGG vårträff Nome
  • 30 Maj Evje träffen
  • 23 Aug Bonusträff Nome
  • 13 Sept Höstträff Starmoen
  • 11 Okt  Oktoberfest Nome