Kalender

IGG Sverige

  •  8-10 Maj Brännebrona
  • 17-19 Juli Ålleberg  
  • 7-9 Augusti Dala-Järna
  • 18-20 September Brännebrona

 

IGG Norge

  • 30 April - 3 Maj vårträff Nome
  • 21-23 Augusti Bonusträff Nome
  • 11-13 September Höstträff Starmoen
  • 2-4 Oktober Höstträff Nome